top of page

PSC awarded ‘Be Active Wales’ funding

[English version follows]


Mae Clwb Hwylio Porthmadog wedi derbyn cyfran o gyllid sy’n ceisio cefnogi clybiau chwaraeon ar lawr gwlad drwy argyfwng Covid-19 ac i’r dyfodol. Dyfarnwyd £8,852 i Glwb Hwylio Porthmadog gan Gronfa Byddwch yn Gymru ‘Sport Wales’ i’w helpu i brynu a ffitio dau ddingi hyfforddi Hartley H12, y gellir eu defnyddio ar gyfer hwylio a hyfforddi dingi o bell cymdeithasol.


Diolch i Lywodraeth Cymru ac arian sydd wedi cael diben newydd gan y Loteri Genedlaethol, mae Cronfa Cymru Actifyn galluogi i glybiau wneud cais am grant i Ddoglei eu gweithgaredd yn ystod y pandemig, neu eu Paratoi i ail-ddechrau yn ddiogel, neu i fwrw ymlaen i gyda prosiectau newydd.


Mae rhai clybiau angen yr arian i’w helpu i ddal eu tir ac mae clybiau eraill yn ei ddefnyddio i wneud unrhyw addasiadau gofynnol er mwyn sicrhau bod eu gweithgareddau yn ddiogel unwaith maent yn cael y golau gwyrdd gan Lywodraeth Cymru i’w camp ailddechrau. Mae eraill yn barod i fwrw ymlaen gyda prosect fydd yn galluogi mwy o bobl i fwynhau bod yn actif.


[English version]


PSC have received a share of funding aimed at supporting grassroots sports clubs through the Covid-19 crisis and into the future

Porthmadog Sailing Club were awarded £8,852 by Sport Wales’ Be Active Wales Fund to help them purchase and fit out two Hartley H12 training dinghies, which can be used for socially distanced dinghy sailing and training.

Thanks to the Welsh Government and repurposed money from the National Lottery, the Be Active Wales Fund enables clubs to apply for grants Protect or Prepare during the pandemic and Progress into the future.

Some clubs need the funding to help them stay afloat, while other clubs are using the money to make any adaptations required to ensure their activities are safe once they are given the green light by Welsh Government for their sport to restart. Others are ready to move forward and progress with a project which will enable more people, like our members, to enjoy sport.
13 views0 comments
bottom of page